Terug naar thema's

 

Terug naar thema's Home

Colofon

Waarom Lezen zonder Grenzen?

Gebleken is dat veel thema’s in de moderne jeugdliteratuur jonge mensen aanspreken onafhankelijk van nationaliteit of moedertaal. Daarom is jeugdliteratuur bij uitstek geschikt om jongeren snel vertrouwd te maken met vreemde talen. Het verkleinen van de Duits-Nederlandse taalbarrière is en blijft van groot maatschappelijk belang. Daarbij zijn de initiatiefnemers zich overigens wel bewust van de grote verschillen in

Voor wie is Lezen zonder Grenzen?

Voor Nederlandse leerlingen in de onderbouw met Duits in hun pakket en Duitse leerlingen in de Sekundarstufe I met Nederlands in hun pakket.
En voor docenten Nederlands/Duits als vreemde taal die Duitstalige of Nederlandstalige jeugdboeken in hun lessen willen gebruiken

Wat houdt Lezen zonder Grenzen in?

Rond een aantal thema’s en genres zoals Liefde & Vriendschap, Poëzie, Sprookjes, Magie en bijgeloof zijn jeugdboeken verzameld, is lesmateriaal ontwikkeld en worden boekpromotie-tips gegeven.

Uitleenbare boekenkisten

Nederlandse en Duitse bibliothecarissen en docenten hebben recente jeugdboeken voor beginners en gevorderden geselecteerd. Docenten in Nederland en Duitsland kunnen de boekenkisten lenen om te gebruiken tijdens hun lessen.

Wilt u Nederlandstalige boekenkisten lenen?

Vraag informatie bij het Regionaal Pedagogisch Centrum (RPZ) Aurich,
telefoon +49 4941 179939 of e-mail bibliothek@ostfriesischelandschaft.de.

Website www.lezenzondergrenzen.eu

Een site, ingericht rond thema’s en genres, met informatie over de gekozen jeugdboeken, een verwijzing naar relevante links en lesmateriaal dat gratis gedownload kan worden.
Op de website kunnen leerlingen hun mening geven over de gelezen boeken.
Docenten krijgen toegang tot een Forum.

Partners

Lezen zonder grenzen werd mogelijk door een samenwerking tussen Biblionet Groningen, het Goethe-Institut Amsterdam en de Ostfriesische Landschaft Aurich met de Landschaftsbibliothek en het Regionale Pädagogische Centrum.

Tekst en redactie

Biblionet Groningen, Goethe-Institut Amsterdam en Regionale Pedagogische Centrum van de Ostfriesische Landschaft Aurich.

Technische realisatie

Appsoftware Ruinen in samenwerking met Biblionet Groningen en De Poel Webdesign Groningen.

Ontwerp site en logo

Go Puck Groningen (vormgeving) en Antoinette Borchert (fotografie).

Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.