In veel sprookjes, sagen en legenden en volksverhalen uit alle delen van de wereld, is magie en bijgeloof volop aanwezig. Elke streek, elk land kent zijn eigen verhalen, doorspekt met vreemde natuurverschijnselen en voorvallen, wezens en verschijningen als weerwolven, vampiers, heksen en spoken en vooral de dood die rondtrekt en zich openbaart in velerlei gedaanten.