Over oorlog en geweld wordt al eeuwenlang geschreven.

Boeken, gedichten, verhalen en liederen of songs geven feiten en gevoelens weer die we allemaal kennen. In woorden waar we misschien zelf nooit op zouden komen. Het gaat dan over dat allesomvattende angstige gevoel. Een bonzend hart, klamme handen, pijn in de maag, wit wegtrekken.