Wat moet je kennen, kunnen en gedaan hebben. Als het lezen van een verhaal, een roman of een gedicht je niet onberoerd laat, dan motiveert dat je tot het lezen van meer boeken. Dit hangt ook samen met de reden waarom je dat boek gekozen hebt: wil je gewoon genieten, moet je voor school lezen of wil je ontroerd raken? Wil je iets te weten komen over de tijd of de omstandigheden waarin het verhaal zich afspeelt? Interesseert het onderwerp je? Het aanleggen van een leesdagboek helpt jou om daar meer zicht op te krijgen, met je vrienden of klasgenoten erover van gedachten te wisselen en helpt je docent om je erbij te begeleiden. In een leesdagboek leg je vast welk boek je gelezen hebt, welke opdrachten je over dat boek hebt uitgevoerd en wat het lezen van dat boek voor jou heeft betekend of wat je ervan geleerd hebt.