Terug naar thema's

Vriendschap en verliefdheid

Terug naar thema's Thema's

Meer weten


Een aandenken aan een vriendschap
Vaak speelt een bepaald voorwerp een belangrijke rol in een vriendschap. Een cadeau dat blijft herinneren aan die ene vriend, waar je al lang geen contact meer mee hebt. Een CD, die je nog doet huilen als je aan Paula denkt. Een kledingstuk dat je herinnert aan je uitgaansavonden met die groep meiden. Of een voorwerp waarover je ruzie kreeg. Het boek dat je uitleende en niet terug kreeg. Mensen met een pruik die je altijd herinneren aan die Rooie (in Rooie van W. van Toorn).

Een willekeurig, door u gekozen, voorwerp kan ook een startpunt zijn voor een verhaal, dat gezamelijk met de klas wordt gemaakt. Elk voorwerp kunt u daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld een bromfietshelm, een mes, een kledingstuk, een opvallende enveloppe met brief, een kapotgeslagen bierflesje. U begint zelf het verhaal waarin u twee vrienden/vriendinnen opvoert en een korte situatieschets geeft. U stopt bij een subtiele, nog geheel open, vooruitwijzing naar het voorwerp. Gezamenlijk fantaseert u het vriendschapsverhaal (inclusief ruzie of wat dan ook) verder. Misschien wil iemand uit de klas het verhaal opschrijven voor publicatie in de schoolkrant.


Contactadvertentie
Laat de leerlingen eens een contactadvertentie opstellen. Voor henzelf, een vriend of vriendin of voor een verzonnen figuur. Als vervolg kunnen deze advertenties geruild worden en antwoordbrieven'onder nummer' opgesteld worden.


Een boek als vriend
Misschien hebben de leerlingen wel een boek als vriend. Niet zo vreemd als je bedenkt wat boeken allemaal kunnen. Ze laten je huilen of lachen, troosten je, vertellen je dingen die je nog niet weet. En het is net als met levende vrienden: hoe beter je elkaar kent, hoe meer je aan elkaar hebt. Misschien heeft u zelf een voorbeeld van zo'n vriend van u en stimuleert dit de leerlingen om met hun boek te komen.

U kunt hen ook de opdracht geven om hun lievelingsboek te promoten bij andere leerlingen en/of vrienden. U laat ze bijvoorbeeld een kaart sturen naar een vriend, met korte tekst waarom de ander hun lievelingsboek zou moeten lezen.


Klassengesprek
Wat betekent het begrip vriendschap voor de leerlingen? Ongetwijfeld komt in een gesprek hierover het begrip verliefdheid ook aan de orde. Een gesprek over het verschil hierin kan gestart worden met te kijken wat het woordenboek hierover zegt.

Vriend= persoon aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur gebonden is.

Verliefd= in liefde voor iemand ontvlammen.

Welke eigenschappen vind je belangrijk bij een vriend(in)? Wat doe je samen met vrienden en welke gevoelens roept vriendschap bij je op?

U kunt met de leerlingen ook op zoek gaan naar gezegdes in het dagelijkse taalgebruik rond vriendschap.

B.v.: dikke vrienden zijn, iemand te vriend houden, even goede vrienden.

Dit kan uitgebreid worden met spreekwoorden rond het begrip vriend en vriendschap.Het is niet gemakkelijk voor jongeren om over hun eigen verliefdheid te praten. Ze tonen zich tegenover klasgenoten liever niet kwetsbaar en verschuilen zich eerder achter stoerdoenerij of gegiechel.

Een associatieoefening biedt ook hier wellicht uitkomst. Teken een groot hart op het bord en laat woorden verzinnen die met liefde en verliefdheid te maken hebben. Bijvoorbeeld: romantiek, maneschijn, seks, haat, trouw. Groepeer deze woorden en leg een relatie met verwerkingen van deze aspecten in schilderijen, films, toneelstukken, muziek, romans.

Misschien zijn er ook leerlingen die daar voorbeelden van weten.

Ook is praten over een (voor)gelezen fragment minder bedreigend dan praten over jezelf.

Hiervoor kunnen de eerste twee hoofdstukken gebruikt worden uit: Karel Eykman Liefdesverdriet. Gespreksonderwerpen hierbij:

  • De verdrietige en kwade gevoelens van Monika. Herkennen de leerlingen dat gevoel?

  • Monika stopt zich vol met eten. Wat werkt bij jou als je je zo rot voelt?

  • De reacties van Monika's vader en moeder. Moeder troost, vader weet zich geen houding te geven. Zou jij thuis je gevoelens uiten? Bij wie doe jij dit?


Liefdespoƫzie
Het thema vriendschap en verliefdheid leent zich natuurlijk uitermate goed voor lessen rond het schrijven van gedichten. Bijvoorbeeld beginnend met de openingszin:

'Mijn vriend(in)......', of men neemt een hele goede eigenschap van de vriend(in) als uitgangspunt.

Ook kan een vriendengedicht gemaakt worden, waarbij elke zin begint met een letter uit een vertikaal geschreven slogan zoals bijvoorbeeld 'Vriend gezocht'.

Veel jongeren uiten hun gevoelens vaak in gedichten. Als inspiratie kunt u enkele gedichten voorlezen en bespreken.

Gebruik hiervoor ook de gedichten die bij dit hoofdstuk zijn geplaatst.


Tekenen
Een activiteit in samenwerking met de docent handvaardigheid.

Op het schoolplein moet een monument komen. Een monument dat vriendschap symboliseert. Vraag de leerlingen om symbolen te maken voor vriendschap. Hoe kunnen ze vriendschap laten zien. Eerst bedenken, dan tekenen en/of modellen maken.


Schoolbieb
Op www.schoolbieb.nl zijn lessuggesties te vinden en praktische tips. Er zijn links gemaakt naar interessante websites, verwijzingen naar literatuur en lespakketten en nog veel meer