Terug naar thema's

Magie en bijgeloof

Terug naar thema's Thema's

Meer weten


Klassengesprek Magie en bijgeloof
U kunt met uw leerlingen een klassengesprek voeren over magie en bijgeloof. Door de leerlingen vrij te laten associëren kunnen allerlei aspecten worden genoemd, bijvoorbeeld: vrijdag de dertiende, rood haar, voorspellende dromen, talismannen, enz.

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

- Is het echt of is het fantasie;

- Heeft het te maken met dingen of situaties waar je bang voor bent;

- Stel als klas een magische toptien-lijst samen;

- Doe ditzelfde met bijgeloof, zijn er overlappingen? Waarom?


Mahy, Margaret : De inwijding (1987)
Het verhaal Liefde en toverkrachten De 14-jarige Laura heeft last van voorgevoelens, maar kan lang niet altijd verklaren of voorkomen dat wat ze voelt ook uitkomt. Op zo'n dag brengt ze samen met haar broertje Jacko een bezoek aan een rariteitenwinkeltje. De enge, naargeestige winkelier geeft haar broertje een stempel op zijn hand. Jacko reageert geschrokken, vertoont ziekteverschijnselen, krijgt nachtmerries en lijkt zelfs dood te gaan. Alleen Laura 'weet' dat het komt door de stempel van die oude man. Die heeft als het ware bezit genomen van haar broertje. Maar hoe moet ze zo'n boze geest bestrijden? Niemand gelooft haar en tenslotte zoekt ze hulp bij een jongen op haar school waarvan ze vermoedt dat hij ook over bijzondere krachten of gaven beschikt. Met behulp van deze Sorry en de hulp van diens moeder en grootmoeder wordt Laura ingewijd in de hekserij en kan zij de oude man aan haar wil onderwerpen, zodat haar broertje wordt gered. Een vrij bizar verhaal dus, dat buitengewoon spannend verloopt en toch geloofwaardig is, omdat het is ingebed in een wereld vol gewone, voorspelbare mensen en gevoelens. De relatie tussen Laura en Sorry zindert van de groeiende verliefdheid en zo is De inwijding ook een inwijding in de wereld van de volwassenheid, weg van de beschermende kinderwereld. Het is een verhaal met veel lagen, waarvan de bekroning met de hoogste Engelse jeugdprijs, de Carnegie Medal, heel begrijpelijk is. De schrijfster. Moderne hekserij. De Nieuwzeelandse schrijfster Margaret Mahy (1936) schrijft het liefst over dat vage gebied tussen werkelijkheid en fantasie waarin gewone dingen gek en buitengewone normaal zijn. Dat zal wel iets te maken hebben met de cultuur en de traditie van Nieuw Zeeland, waarin het magische element, het onzichtbare, altijd een veel grotere rol heeft gespeeld dan in ons nuchtere Hollandse klimaat. Maar het aardige van Mahy is dat ze voor dat onzichtbare begrip kweekt zonder kwezelig te zijn. Margaret Mahy: 'Ik schreef al verhalen toen ik nog een kind was. Zo'n lange oefenperiode is altijd meegenomen voor een schrijver. Op mijn dertiende schreef ik als een gek liefdesverhalen voor volwassenen. Ik bootste de boekjes die ik toen las na en ik smolt helemaal weg voor romantische liefdesverhalen. Bijna twintig, wou ik echt verhalen met fantasie gaan schrijven. Dat leek me wel wat.' Geesten van dode mensen, heksen, spoken keren vaak terug in haar verhalen. Betekent het dat ze ze zelf ook ziet en hoort? Margaret Mahy: 'Voor mij is het leven mysterieus en onverklaarbaar. De geesten en heksen in mijn boeken zijn niet echt. Ze zijn een soort beeld voor alles wat onverklaarbaar is, voor alles wat we met onze wetenschap technologie niet kunnen uitleggen. In mijn roman De inwijding bijvoorbeeld, maakt Laura een tocht door een magische wereld om haar zieke broertje te redden. Ze wordt geholpen door heksen. Ik geloof niet letterlijk in heksen, maar ze staan voor de kracht van gevoelens die je moet leren kennen om volwassen te worden.' Ook andere boeken van Mahy zijn beslist de moeite van het lezen waard! Informatie over de auteur:


http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/auteurs/mmahy.htm


Verhaal of gedicht schrijven
Elk dorp en iedere stad bezit wel een geheimzinnige plek, steen, monument of gebouw.

Geef uw leerlingen de opdracht om eerst een plek, boom of iets dergelijks uit de eigen omgeving vast te leggen. De opdracht wordt nu om hierbij een nieuw, zeer geheimzinnig verhaal of gedicht te verzinnen (dat zich best lang geleden mag afspelen). Stads- en dorpssagen kunnen ook vandaag nog ontstaan!


Waarheid over de magie
Misschien kunt u met uw leerlingen, met de boeken en activiteiten rond dit thema de waarheid over de magie achterhalen.

Het begrip mysterie wordt bijna intuïtief verbonden met spanning. En spanning is weer een literaire techniek die in de klas zinvol ontleed en besproken kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan functionele plaats- en tijdaanduidingen (verlaten kastelen, 's nachts om twaalf uur), vooruitwijzingen, veel actie, weinig lange beschrijvingen, de keuze van personages. Het is aardig om met de leerlingen een vergelijking te maken tussen de spanningstechnieken die gebruikt worden in een boek en in een film.


Schoolbieb
Op www.schoolbieb.nl zijn lessuggesties te vinden en praktische tips. Er zijn links gemaakt naar interessante websites, verwijzingen naar literatuur en lespakketten en nog veel meer