Terug naar thema's

Geweld en oorlog

Terug naar thema's Thema's

Meer weten


Eigen omgeving
Laat de leerlingen eens goed rondkijken op zoek naar historische (al of niet gewelddadige) gebeurtenissen in de eigen omgeving.

  • Wat ligt er zoal in het rond: uitgestald, neergezet of achtergebleven? (b.v. monumenten, standbeelden, grafstenen, gedenktekens);

  • Wat vertelt het kerkhof of de begraafplaats? (Zijn er monumentengraven? Gemeenschappelijke graven of monumenten van oorlogsslachtoffers? Vind je namen die geregeld terugkomen? Zijn er familiegraven? Zijn er namen die nog veel voorkomen?)

  • Wat vertellen publieke namen? (b.v. straat- en buurtnamen).

  • Zijn er, behalve in musea en bibliotheken, nog andere documenten, geschriften of voorwerpen te vinden die verband houden met het verleden of die iets ervan uitbeelden? (Oude kranten, kaarten,ansichtkaarten, vaak uitgegeven in boekjes, maar ook verzameld in schoenendozen door oudere dorps- of buurtgenoten bijvoorbeeld oma's foto's.


Geweld, oorlog en macht
Bij dit thema vindt u niet alleen boeken over de Tweede Wereldoorlog, maar ook de oorlog in andere landen. Boeken over macht. De macht van een dictatuur en soms zijn dat ouders of docenten. Ook gaat het in de verhalen over bang zijn voor pesterijen.

Geweld kan inhouden geestelijke, lichamelijke of sexuele mishandeling.

Het lijkt wel of er over angst, eenzaamheid en verdriet, meer geschreven

is dan over geluk. Toch zijn dit juist de boeken die door veel leerlingen 'spannend' gevonden worden.

De boeken behandelen echter niet alleen negatieve emoties. Evenals in het echte leven liggen positieve en negatieve gevoelens dicht bij elkaar. Na angst kan opluchting komen en in de meest angstige momenten worden gevoelens van saamhorigheid en vriendschap intens beleefd.

Lezen en praten over deze gevoelens kunnen inzicht geven in jezelf en in de wereld om je heen.


Klassengesprek Geweld en Oorlog
Oorlog en geweld en de angst hiervoor bespreekbaar maken in een klas met jongeren is niet eenvoudig. Op die leeftijd zul je hierover ten opzichte van leeftijdsgenoten niet gauw je mond open willen doen. Lukt het wel dan moet er op gelet worden dat iedereen zijn gevoelens kan uiten en dat dit door iedereen gerespecteerd wordt. Minder bedreigend is het om te praten naar aanleiding van een voorgelezen fragment.

Pantomime spelen, rollenspel, uitspelen en dramatiseren zijn goede uitingsvormen voor het weergeven van emoties en feitelijke gebeurtenissen.

Eén van de boeken kan de aanleiding zijn voor het begin van een spel of toneelstuk. Het vervolg kan dan zelf worden bedacht, inclusief attributen en decors.


Schoolbieb
Op www.schoolbieb.nl zijn lessuggesties te vinden en praktische tips. Er zijn links gemaakt naar interessante websites, verwijzingen naar literatuur en lespakketten en nog veel meer